Điểm yếu khiến ChatGPT khó thay thế con người

ChatGPT có thể trả lời các câu hỏi phức tạp, nhưng không đáng tin cậy[...]