Trường Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng

Trường Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng

Trường Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng

Category

Trường Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng

Trường Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng
Trường Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng

Tầm nhìn

Đến năm 2035, trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng là trường đại học nghiên cứu được cộng đồng quốc tế ghi nhận, chủ động hợp tác toàn cầu trong giải quyết các thách thức kinh tế – xã hội trong nước và thế giới.

Sứ mạng

Là cơ sở giáo dục đại học cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, có năng lực đổi mới, sáng tạo và khởi nghiệp trong lĩnh vực kỹ thuật – công nghệ; thực hiện nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ phục vụ sự phát triển bền vững kinh tế – xã hội của miền Trung – Tây Nguyên, trong nước và quốc tế.

Trường Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng
Trường Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng

Triết lý giáo dục của Trường Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng

Tư duy – sáng tạo – nhân ái.

Giá trị cốt lõi

– Chất lượng và chuyên nghiệp.

– Đổi mới và sáng tạo.

– Nhân văn và liêm chính.

Lịch sử phát triển

Ngay sau khi đất nước Việt Nam được thống nhất, Ủy ban Nhân dân Cách mạng khu Trung Trung bộ đã có Quyết định số 66/QĐ ngày 15/07/1975 thành lập Viện Đại học Đà Nẵng – là tiền thân của Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng. Tháng 10/1976, Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định số 426/TTg thành lập Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng trên cơ sở của Viện Đại học Đà Nẵng.

Đến tháng 04 năm 1994, Đại học Đà Nẵng được thành lập theo nghị định số 32/CP của Chính phủ, Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng được đổi tên thành Trường Đại học Kỹ thuật và là một thành viên của Đại học Đà Nẵng. Ngày 09/03/2004 Bộ Giáo dục và Đào tạo ra Quyết định số 1178/QĐ-BGD&ĐT-TCCB, đổi tên Trường Đại học Kỹ thuật thành Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng.

Xem thêm

54 Nguyễn Lương Bằng, Hoà Khánh Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
Sunday

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *