Cầu Vàng Đà Nẵng

VND300 - VND700 /Cụ thể mức giá vé vào dành cho người lớn và trẻ em có chiều cao trên 1m3 sẽ là: 700.000đ. Đối với người dân thành phố Đà Nẵng giá vé sẽ là: 400.000đ. Mức giá vé cho trẻ em từ 1m đến 1m3 là 550.000đ. Mức giá đối với trẻ em người Đà Nẵng là: 300.000đ. Ngoài ra đối với trẻ em cao dưới 1m sẽ được miễn phí hoàn toàn.