Bỏ sổ hộ khẩu, thủ tục đất đai sẽ được thực hiện như thế nào vào năm 2023?

Những thủ tục về đất đai khi bỏ sổ hộ khẩu từ 1/1/2023

Theo Luật cư trú 2020, từ ngày 1/1/2023, sổ hộ khẩu, sổ đăng ký tạm trú sẽ không còn giá trị sử dụng và người dân có thể sử dụng một trong 5 phương thức khai thác thông tin cư trú để làm thủ tục đất đai.
Thứ trưởng Bộ TN-MT Lê Minh Ngân cho biết, đối với quy trình quản lý đất đai thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ TN-MT, Bộ có phương án tháo gỡ vướng mắc khi bãi bỏ sổ hộ khẩu giấy.

Tại Thông tư số 09/2021/TT-BTNMT ngày 30/6/2021, Bộ TN&MT đã sửa đổi, bổ sung một số điều trong Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đất đai.

Nhiều thủ tục về đất đai, nhà ở thay đổi khi bỏ sổ hộ khẩu từ 2023

Khoản 5 Điều 11 Thông tư 09/2021/TT-BTNMT quy định, đối với các loại giấy tờ tùy thân như CMND, thẻ căn cước quân nhân, bản sao thẻ căn cước công dân, sổ hộ khẩu… thì cơ quan thụ lý sử dụng dữ liệu trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thì không phải nộp các giấy tờ này để chứng minh nhân thân trong trường hợp dữ liệu quốc gia về dân cư được chia sẻ, liên thông với dữ liệu của sở, ngành (trong đó có đất đai)” để hạn chế người sử dụng đất thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai theo quy định của pháp luật .Đạo luật Di cư.

Theo quy định hiện hành, các thủ tục về đất đai phải có sổ hộ khẩu bằng giấy bao gồm:

Xác định mục đích sử dụng đất ổn định (điểm đ khoản 2 Điều 21 Nghị định 43/2014/NĐ-CP); Xác nhận nguồn thu nhập ổn định từ sản xuất nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp.

Đăng ký biến động đất đai khi tách, nhập quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản trên đất của hộ, vợ chồng; đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin người đứng tên Giấy chứng nhận (Thông tư 09/2021/TT-BTNMT Điều 2 ).

Trước việc sổ hộ khẩu giấy bị “xóa sổ”, Bộ Công an hoàn thiện, trình Bộ Tư pháp dự thảo Nghị định thông qua, sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến sổ hộ khẩu, sổ hộ khẩu, thủ tục hành chính, và giấy tờ tạm thời bằng giấy tờ khi cung cấp dịch vụ công Sổ hộ khẩu.

Tương ứng, khi bỏ sổ hộ khẩu bản giấy, có 5 cách sử dụng thông tin cư trú, cụ thể:

– Thẻ Căn cước công dân có gắn chip điện tử là văn bản pháp lý xác nhận thông tin về cá nhân và nơi thường trú của họ; sử dụng thiết bị đọc mã QR code trên thẻ Căn cước công dân; sử dụng thiết bị đọc gắn chip trên thẻ Căn cước công dân.

Chứng minh nhân dân có gắn chíp điện tử là giấy tờ pháp lý xác nhận thông tin về cá nhân và nơi thường trú của họ.

– Tìm kiếm, khai thác trực tuyến thông tin cá nhân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thông qua Cổng dịch thuật công để sử dụng trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ hành chính công và giao dịch dân sự.

– Hiển thị thông tin trên thiết bị điện tử sử dụng ứng dụng VNeID để giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ hành chính công và giao dịch dân sự.

– Sử dụng bằng chứng về thông tin cư trú.

– Sử dụng mã PIN và thông tin từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Do đó, khi người sử dụng đất thực hiện hủy sổ hộ khẩu bằng giấy tờ thì có thể sử dụng một trong 5 phương thức trên để làm thủ tục về đất đai.

Ngoài ra, khi hủy bỏ sổ hộ khẩu bằng giấy, nghị định trên còn sửa đổi, bổ sung điểm e khoản 2 Điều 21 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP. Theo đó, thời điểm bắt đầu sử dụng đất ổn định được xác định theo thời điểm và nội dung liên quan đến việc sử dụng đất được ghi tại một trong các loại giấy tờ sau:

Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, thông tin chứng minh nơi cư trú, số chứng minh nhân dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và phiếu thông tin căn cước công dân, giấy khai sinh, các loại giấy tờ nộp kèm, điện, nước và các loại phí khác đối với địa chỉ cư trú trong thửa đất đã đăng ký.

Bộ Tài nguyên và Môi trường rà soát thủ tục hành chính về đất đai, quy định việc nộp sổ hộ khẩu, sổ tạm trú hoặc giấy tờ, tài liệu yêu cầu xác nhận nơi cư trú thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Đồng thời, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ kết nối, chia sẻ thông tin trong cơ sở dữ liệu khi giải quyết thủ tục hành chính về đất đai cho người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất. Dữ liệu dân số quốc gia.

Bộ TNMT cũng đã ban hành Quyết định số 1686/QĐ-BTNMT ngày 30.08.2021 theo đúng thẩm quyền của mình về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính sửa đổi bổ sung; lựa chọn thủ tục hành chính, quy định việc chia sẻ, liên thông dữ liệu dân cư , phục vụ giải quyết thủ tục hành chính về đất đai.

By: Tanilandgroup.vn

 CẢM ƠN BẠN ĐÃ QUAN TÂM THEO DÕI KÊNH danang.agency

Xem thêm:

Top 5 cây cầu nổi tiếng tại Đà Nẵng

Khánh thành cầu, đường kinh phí 1000 tỷ nối Bình Dương và Tây Ninh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *